Kun betoni kohtaa muovin

Rinteessä Enregisin muovisista kaseteista muodostetaan viivytysallas, nykyinen betoniallas näkyy sen oikealla puolella.

Alkuperäinen saksankielinen julkaisu: Enregis GmbH

 

Betonista viivytysallasta laajennettiin muovikasettijärjestelmällä Tillmann Wellpappen tehtaalla Sauerlandissa

Laidunmaana toimineelle niitylle rakennettiin jo vuonna 2002 kaikkiaan 1 493 m3:n betoninen viivytysallas, laskeutusalue sekä kuristusjärjestelmä, noin 26 m korkean ja 20 000 lavapaikkaa käsittävän korkeavarastohallin katon sekä muiden katto- ja piha-alueiden hulevesiä varten. Reilun 1,5 miljoonan litran allas tarvittiin, jotta sademäärät voidaan johtaa hallitusti alempana sijaitsevaan Stockumer Bachiin siten, että puroa ja sen ekologista järjestelmää ei ylikuormiteta mahdollisten voimakkaiden sateiden aikana kertyvillä sadevesimäärillä.

Samaan aikaan kasvavan kysynnän johdosta varastoalueen laajennus oli ajankohtaista. Kolmen varastokäytävän suuruinen laajennus tarkoitti kaikkiaan 4 000:ta lavapaikkaa lisää. Tillmann Wellpappen halli- ja piha-alueen laajennuksessa jouduttiin luonnollisesti ottamaan huomioon myös sadevesiviemäröintimäärät, joille silloisen maanalaisen järjestelmän kapasiteetti ei missään tapauksessa riittäisi.

Amsbergiläinen insinööritoimisto Hellmann GmbH vastasi ratkaisun kehittämisestä ja jätevesipäästöhakemuksen laatimisesta Hochsauerlandin piirin vesiviranomaiselle, sillä toimistolla oli vastaavaa osaamista mm. kunnallisesta vesihuollosta ja vesitekniikasta.
Hellmannilla määritettiin vastaavan projekti-insinöörin Florian Grassin johdolla työsuunnitelmia laadittaessa nykyisen 354 m3:n viivästysaltaan lisäkapasiteettivaatimukset, joilla mahdolliset tulevat sademäärät voitaisiin johtaa rajoittaen ja hallitusti ja siten vaarattomasti Stockumer Bachiin. 


Toisin kuin vuonna 2002 Graß ei valinnut viivytettävälle vesimäärälle betoniallasta, vaan suositteli rakennuttajalle modernia Enregis Systemsin ratkaisua, joka koostuu muovisista kaseteista. 


Tässä mallissa viivytysratkaisu kootaan erimuotoisista ja eri toiminnoilla varustetuista muovisista ontoista elementeistä eli kaseteista, joiden tilavuudesta varastointikapasiteettia on kaikkiaan 95 %. Näistä polypropeenikaseteista valmistettu rakenne on kevyestä painostaan huolimatta harkitun järjestelmästatiikkansa ansiosta itsessään jo vähäisellä täytöllä päältä ajettavissa 60 tonnin ajoneuvolla ja kestää äärimmäistä kuormitusta todistettavasti yli 50 vuotta.


Projektia toteutettaessa Enregisin ratkaisu on paitsi edullisempi kuin vastaava betonirakenne, myös selvästi nopeampi asentaa. Lisäksi Graß korostaa suunnittelussa myös Enregisin tiimin osaamisen merkitystä. Hän voi aina luottaa osien toimittamiseen rakennustyömaalle määräaikaan mennessä sekä Enregisin ammattilaisten luotettavaan, nopeaan asennukseen paikan päällä. Lisäksi suhteellisen lyhyt asennusaika tarkoittaa myös naapurustolle huomattavasti vähäisempää melu- ja pölykuormitusta kuin tällainen rakennustyömaa, jonka syvyys on jopa 5,5 m rinnealueella ja jonka pohjapinta ala on noin 14 x 21 m, luonnostaan aiheuttaa.


Pisteenä i:n päällä ovat ainutlaatuisen joustavat toteutusmahdollisuudet, joita Enregisin järjestelmä mahdollistaa. Tässä projektissa nykyisen viivytysaltaan laajennus oli tehtävä nousevaan rinteeseen, koska viettävällä ja tasaisemmalla puolella tuli tontin rajaa koskevat määräykset etäisyyksistä vastaan. Näin Enregisin rakenteen päälle tuleva täyttökerros on jopa noin 3,5 m paksu, eli se mahdollistaa huomattavasti suuremman staattisen kuormituksen kuin betoninen viivytysallas. 


Enregisin viivytysratkaisu on toteutettu kolmikerroksisena Enregisin X-Box®-, Controlbox®- ja Control-X®-kaseteista. Se kestää huuhtelun jopa 180 baarin paineella, ja siinä on ainutlaatuisesti kolme täysin integroitua suodatin- ja viivytysyksikköä. Näiden viivytysyksiköiden, joille on haettua myös patenttia, DIN 19523 -standardin mukaisen painehuuhdeltavuuden on testannut ja vahvistanut iro GmbH Oldenburg. Järjestelmän molemmilla puolilla kaikki huuhtelukanavat on varustettu tarkastuskuiluilla, jotka takaavat tuuletuksen sekä huoltoyhteyden.
Liitäntä nykyiseen betonialtaaseen muodostaa tulo- ja purkuaukkona samalla kolme DN 200 putkiliitäntää viivytysaltaan pohjaosaan.
Rudolf Hilgenroth GmbH & Co. KG vastasi paikallisena tie- ja maarakentamisen asiantuntijana kaivuu- ja täyttötöistä. Saumattoman yhteistyön ja aikataulutuksen koordinoinnin ansiosta kaikki projektiin osallistuneet urakoitsijat pystyivät suorittamaan rakennusvaiheet sujuvasti niin, että alue saatiin nopeasti takaisin laidunkäyttöön.

Rakennusvaiheen aikana vihreällä geotekstiilillä verhoiltuna näkyy jopa 180 baarin paineella huuhdeltava täysin integroitu suodatin- ja viivytysyksikkö
Rakennusvaiheen aikana vihreällä geotekstiilillä verhoiltuna näkyy jopa 180 baarin paineella huuhdeltava täysin integroitu suodatin- ja viivytysyksikkö
Enregisin kevyet, mutta erinomaisesti kuormitusta kestävät muoviset kasetit mahdollistavat helpon ja sujuvan työmaalogistiikan.
Enregisin kevyet, mutta erinomaisesti kuormitusta kestävät muoviset kasetit mahdollistavat helpon ja sujuvan työmaalogistiikan.
Paineella huuhdeltava, täysin integroitu suodatin- ja viivytysyksikkö takaa pääsyn järjestelmään rakentamisen jälkeen.
Paineella huuhdeltava, täysin integroitu suodatin- ja viivytysyksikkö takaa pääsyn järjestelmään rakentamisen jälkeen.
Multiwrapping-menetelmä, joka käsittää kaksi geokalvokerrosta ja hitsatun HDPE-verhouksen välikerroksena, takaa järjestelmän ehdottoman tiiviyden vuosikymmenten ajan.
Multiwrapping-menetelmä, joka käsittää kaksi geokalvokerrosta ja hitsatun HDPE-verhouksen välikerroksena, takaa järjestelmän ehdottoman tiiviyden vuosikymmenten ajan.
Kun Enregisin uusi moderni muovikaseteista rakennettu viivytysallas on liitetty nykyiseen betoniseen viivytysaltaaseen, kaivanto voidaan täyttää nopeasti.
Kun Enregisin uusi moderni muovikaseteista rakennettu viivytysallas on liitetty nykyiseen betoniseen viivytysaltaaseen, kaivanto voidaan täyttää nopeasti.
Nykyinen betoninen viivytysallas ja lisärakenne vierekkäin
Nykyinen betoninen viivytysallas ja lisärakenne vierekkäin

Drosselorgan = Kuristin
Bestehendes.. = Nykyinen betoniallas
Reinigungsschacht = Puhdistuskuilu
Ergänzende… = Enregisin muovikaseteista valmistettu lisäviivytysallas

Enregisin kaseteista koostuvan lisäviivytysaltaan pohjapiirros
Enregisin kaseteista koostuvan lisäviivytysaltaan pohjapiirros

Abdeckung Kl. D400 = Kansi DN 400
Teleskop… = Teleskooppikansi, jossa tuuletus ja lianerotin
üNN = yli NN:n
zusätzliche Filter… = Lisäsuodatinyksikkö tulohaaran ympärillä (jos tekstissä lukee Einlaufstrang (epäselvä)
Inpektionskanal = Tarkastuskanava < DN 400
Betonbauwerk = Betoniallas
Zu-/Ablauf = Tulo/lähtö/


Toimimme Enregis GmbH:n tuotteiden jakelijana Suomessa ja olemme osa maailmanlaajuista ENREGIS -verkostoa. 
Ota yhteyttä keskustellaksesi hulevesien hallinnasta.

ENREGIS Suomi
Oy Haveno Ab
Juhani Hujala
09 805 6610

juhani.hujala@enregis.fi