Hulevesien tehokas suodatus ja ojan luonnonmukaistus samassa paketissa

Alkuperäinen saksankielinen julkaisu: Uwe Paschedag, Enregis GmbH

Kevyiden nesteiden ja muiden epäpuhtauksien saastuttamien sade- ja sulamisvesien johtaminen suodattamatta pois liikenneväyliltä oli aiemmin normaali käytäntö. Myös ojien ja purojen putkitus on ollut tavanomainen menettelytapa kaupunkisuunnittelussa. Ensin mainittu ei tulisi nykyään mieleenkään, jälkimmäistä pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan.

Oja ennen ennallistamista
Oja ennen ennallistamista: rikkaruohon vallassa, umpeenkasvanut sekä liettynyt.

Näin myös eteläsaksalaisessa Memmingenin kaupungissa. Siellä reilun 6 000 m2:n suuruinen alue kaupungin lounaisosassa sijaitsevalla Tiroler Ringillä oli liitetty jo aikoja sitten hulevesiviemärinä alueeseen putkella yhdistettyyn avo-ojaan. 

Sadevedet johdettiin täysin suodattamatta luonnontilaiseen ojaan, josta ne virtasivat edelleen Riedbachin kylään.  Tämä oli johtanut siihen, että oja oli kasvanut myös avonaisista osistaan täysin umpeen sekä liettynyt. 

Näin samassa paikassa oli kaksi ongelmaa, joihin yksinkertainen yhdistelmäratkaisu ei aluksi näyttänyt soveltuvan lainkaan.  

Tekninen virasto uskoi haastavan tehtävän osaavalle kempteniläiselle suunnittelutoimistolle Dr.-Ing. Kochille, jolla oli jo yli satavuotinen historia takanaan. Näin pitkä menestystarina on mahdollista vain, kun yritys osaa yhdistää laajan osaamisensa uusimpiin teknisiin keksintöihin. Suunnittelutoimiston insinööreille onkin ehdoton itsestäänselvyys hankkia jatkuvasti tietoa kaikista ajankohtaisista innovaatioista suoraan valmistajilta. Erinomaisen tilaisuuden tähän tarjoavat alan messut, erityisesti paikallisten alan tukkureiden omat messut, kuten esim. Kleinlein Bauzentrum GmbH:n maa- ja vesirakentamisen ammattipäivä. Käydessään ammattipäivässä Waltenhofenissa helmikuussa 2017 toimiston Memmingenin hankkeesta vastaava dipolomi-insinööri tutustui sauerlandilaisen Enregis GmbH:n ratkaisuihin ja tuotteisiin.  

Tämä Sundernissa sijaitseva yritys tunnetaan pintavesiviemärien käsittelyn asiantuntijana, jota asemaa vahvistavat entisestään sen pätevät kumppanit kaupan ja suunnittelun aloilta. Enregisin insinöörit ovatkin vuosien varrella toistuvasti kehittäneet kiinnostavia uusia ratkaisuja alalle sekä ottaneet edelläkävijän roolin.  

Yksi Enregisin innovaatioista on ENREGIS / Vivo® TRP -käsittelyjärjestelmä. Kyseessä on kaksi- tai kolmivaiheinen erilaisiin vaatimuksiin moduulirakenteensa ansiosta joustavasti mukautettava järjestelmä, jossa on integroitu kevyiden nesteiden koalesenssierotin. Se on erinomainen vaihtoehto perinteisille järjestelmille, kun on kyse esim. maantiesiltojen, lentokenttien ja muiden liikenneväylien suurien alueiden valumisvesien käsittelystä. Jopa 450 l/h:n nimellistehon – yksittäin tai rinnan kytkettynä – ansiosta voidaan käsitellä kymmenien tuhansien neliömetrien alueiden valumisvedet turvallisesti niin uudisjärjestelmissä kuin olemassa olevien viemärien jälkiasennuksissa. 

Jo ensimmäisessä tapaamisessa Enregisin asiantuntijoiden kanssa alan messuilla TRP-järjestelmä osoittautui lupaavaksi lähestymistavaksi Memmingenin kaupungin ongelmaan. 

Aiemmissa suunnitelmissa elementtirakenteisen lamelliselkeyttimen käyttö oli osoittautunut epätaloudelliseksi. Tiroler Ringin pohjaveden pinta nousee sadetapahtumien yhteydessä lähes maanpinnan tasolle. Pohjaveden pinta on Memmingenissä maanpinnan kalkkiliejukerrosten alla olevissa soramoreenikerroksissa. Rakentaminen olisi ollut mahdollista ainoastaan kiinnittämällä porttiseinärakenne (tai porapaalut) vedenalaiseen betonianturaan. 

Messujen jälkeen Kochin suunnittelutoimisto esitti nyt luonnostellun ratkaisun vastaavalle vesiviranomaiselle – eikä viranomaisen lupaa tarvinnut kauan odotella. 

Tämän jälkeen voitiin siirtyä yksityiskohtaisen toteutuksen suunnitteluun, joka tehtiin tiiviissä yhteistyössä koordinoidusti insinööritoimiston ja Enregisin teknisen osaston kanssa. Suunnittelussa piti ottaa huomioon lukuisia yksittäisiä erityispiirteitä, kuten matala veden syvyys maanpinnan alapuolella ja siten vähäinen kuivan sään aikainen virtaus sekä samanaikainen tarve turvata ojassa elävien kalojen ja muiden eliöiden esteetön kulku. 

Ojan ennallistamisen yhteydessä oli luonnollisesti asennettava myös ENREGIS / Vivo® TRP -järjestelmä. 

Monimutkainen projektisuunnittelu ennen rakennus- ja renaturaatiotoimenpiteitä
Monimutkainen projektisuunnittelu ennen rakennus- ja renaturaatiotoimenpiteitä.

TRP-järjestelmä soveltuu lähtökohtaisesti kaikkiin mahdollisiin asennus- ja ympäristötilanteisiin mm. veden tuloaltaan syvyyden ja loppupään imeyttämis- tai johtamistapojen mukaan muuntuvien ja monipuolisten suunnittelu- ja räätälöintivaihtoehtojensa ansiosta. Jopa useampien elementtien asentaminen rinnakkain suurten alueiden hulevesien käsittelyä varten on mahdollista, sillä puhdistusteho on 2 tai 5 mg/l FOC.  

Memmingenin Tiroler Ring -tiehankkeessa kehitettiin ratkaisu, jossa kadulta valuva vesi voidaan edelleen johtaa avo-ojaan, jonka veden määrä muulloin kuin sadetapahtumien aikana on lähtökohtaisesti lähinnä tasaisen alhainen. Tämä tarkoittaa sitä, että vedenpinta kohoaa vain sateiden aikana ja ensisijaisesti Tiroler Ringiltä johdettavien sadevesien vaikutuksesta. Näin myös pelkästään tässä tapauksessa tyypillisesti liikenneväylillä esiintyvät öljyt ja voitelu- ja polttoaineet kuormittavat vesistöä. Hulevettä lukuun ottamatta veden on voitava virrata ojassa esteettä.  

Sateen aikana ja sen johdosta liikenneväyliltä kulkeutuvan lian vuoksi johdettu vesi on kuitenkin suodatettava. 

Ilmakuva (Google) projektin päätyttyä.
Ilmakuva (Google) projektin päätyttyä.
Tulokanavaan betonielementti 200mm aukolla
Tulokanavaan betonielementti 200mm aukolla

Tätä varten Memmingeniläinen rakennusalan yritys Augustin Beck asensi Tiroler Ringin tulokanavaan betonielementin, jonka vedenlaskuaukko vesilinjan alapuolella on 200 mm. 

Tämä läpimitta on edellytys sille, että ojassa elävät kalalajit ja muut eliöt pystyvät liikkumaan edelleen esteettä omassa elinympäristössään.  

Virtausta säädellään ENREGIS / Limit Control Sliden avulla. Tämä on automaattisesti toimiva uimurijärjestelmä, joka päästää kuivan sään virtauksen läpi täydellä aukkokoolla ja sulkee aukon läpimitan sateen aikana minimiin. Saastunut hulevesi johdetaan tällöin viereiseen altaaseen puhdistusta varten. Sateen aikana veden luonnollinen määrä palaa ennalleen, jolloin aukko avataan jälleen kokonaan.  

Esteen yli virtaava vesi johdetaan samansuuntaiseen altaaseen, jonka pohja on tiivistetty. Altaassa eri ainesosat erotellaan painovoiman avulla. Sedimentaatio-osan päähän on asennettu ENREGIS / Vivo® TRP -puhdistamo, jossa on integroitu kevyiden nesteiden koalesenssierotin.

Jo TRP:tä asennettaessa sen matala asennussyvyys tarjoaa aitoja käytännön etuja, koska se ei vaadi suuria maansiirtotöitä. Lisäksi järjestelmän suhteellisen kevyt paino helpottaa työmaan logistiikkaa, koska nosturia ei tarvita.  

ENREGIS / Vivo® TRP -puhdistamo
ENREGIS / Vivo® TRP -puhdistamo
"ENREGIS / Limit Control Slide" -järjestelmä
"ENREGIS / Limit Control Slide" -järjestelmä

Sen jälkeen, kun likavesi on virrannut viivytysaltaan läpi, sedimentit laskeutuneet ja kelluva aines ja kevyet nesteet nousseet ylös, vesi saavuttaa TRP-moduulin. Tämä toinen vaihe käsittää samalla useita eri käsittelyvaiheita. Vesi virtaa vedenalaisen seinän takana ensin jaloteräksiseen lamellirunkoon. Tämä estää karkeiden epäpuhtauksien kulkua ja suojaa samalla takana olevaa suodatinmattoa. Maton suodatinkangas erottelee kevyet nesteet koalesenssimenetelmällä luotettavasti. Ja vaikka öljyt sekä voitelu- ja polttoaineet läpäisisivät tämän esteen, toinen vedenalainen seinä estää niiden virtaamisen seuraavaan vesistön osaan.

ENREGIS/Vivo® TRP
ENREGIS/Vivo® TRP
ENREGIS/Vivo® TRP
ENREGIS/Vivo® TRP

Lopulta karkeasta liasta, sedimenteistä ja kevyistä nesteistä puhdistettu vesi ylittää ylivirtaussulun ja pääsee virtaavaan avo-ojaan.  

Näin ennallistettu vesistö on luotettavasti suojattu Tiroler Ringin hulevesien epäpuhtauksilta. Aluksi haastavilta vaikuttaneista Memmingenin kaupungin määräyksistä selvittiin käytännöllisellä ENREGIS / Vivo® TRP-järjestelmän ja ENREGIS / Limit Control Slide -ohjauksen yhdistelmällä. Toteutus kävi helposti, ja kokonaisuus tarjosi tasaisen tehokkaan ratkaisun, mikä mahdollisti suunnittelijalle riittävän vesistösuojauksen ja luonnonläheisen toteutuksen yhdistämisen. 

Yllättävän alhaisten investointi- ja ylläpitokustannusten ansiosta käyttäjä voi myös iloita järjestelmän taloudellisuudesta pitkällä aikavälillä. Käytännössä järjestelmän puhdistamiseen ei tarvita lainkaan imuautoa. Käytön aikana kertyvä liete on helppo poistaa kesällä järjestelmän ollessa kuiva. Liete on käytännössä vain kuiva-ainesta – mikä alentaa ongelmajätteen painoa merkittävästi. Myös koalesenssierottimen suodatinmattoa voidaan käyttää yhä uudelleen, sillä se vaatii puhdistamista vain ajoittain. 

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä mainittakoon, että Enregisin insinöörien asiantunteva apu näkyi myönteisellä tavalla myös loppusummassa. 

ENREGIS / Vivo® TRP:n toiminnan kuvaus
ENREGIS / Vivo® TRP: n toiminnan kuvaus

Onko sinulla kysyttävää näistä joustavista ja innovatiivisista järjestelmistä?
Toimimme Enregis GmbH:n tuotteiden jakelijana Suomessa ja olemme osa maailmanlaajuista ENREGIS -verkostoa. 
Ota yhteyttä keskustellaksesi hulevesien hallinnasta.

ENREGIS Suomi
Oy Haveno Ab
Juhani Hujala
09 805 6610

juhani.hujala@enregis.fi