Tree Root Guide -paneelit

Tree Root Guide -paneelit

Tree Root Guide -paneeleilla kaupunkipuiden juuret voidaan ohjata kasvamaan johonkin tiettyyn syvyyteen.

Tavoitteena voi olla lähelle pintaa asennettujen rakenteiden alittaminen tai pinnoitteen suojaaminen juurivaurioilta.

Pystysuuntaisten ohjausrimojen ansiosta puun juuret eivät kierry paneelin sisäpinnalle vaan kasvavat paneelin ali ja sivulle. Tämän vuoksi Tree Root Guide -paneelit voidaan sijoittaa lähemmäksi juuripaakkua kuin tavalliset juuriesteet.

Läpäisemättömän pinnoitteen alle ohjattujen juurien veden ja hapen saantia voidaan parantaa ilmastus – ja kastelutuotteilla.

Lataa esite:

Referenssikuvat:

Pyydä tuotteesta tarjous!